Kepengurusan

Share Button

SUSUNAN PENGURUS

PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA

MASA KHIDMAT 1434/1435 H

 

A. Pengasuh PPMH                : KH. Abdurrohman Yahya
KH. Ahmad Arif Yahya
B. Kepala PPMH                    : KH. M. Baidowi Muslich
C. Wakil Kepala PPMH           : KH. M. Shohibul Kahfi, M.Pd.
D. Pendamping                     : Gus Muhammad Yasin Fuady
Gus Muhammad Nuzulul Mubarok
Gus Muhammad Ibrahim
E. Pelaksana Harian

 1. Ketua                         : M. Ali Hamdan S.Pd (C-1)
 2. Wakil Ketua                : Ulil Albab, S. Kom               (G-2)
 3. Sekretaris                   : M. Taufiq Anshori, M. Pd       (G-3)
 4. Bendahara                  : Muhammad Munib     (F-3)

F. Seksi-seksi

 • Keamanan dan Ketertiban :  Miftahus Salam (Co)              (F-2)

Ketua Jam’iyah (Komplek)

 

 • Kesekretariatan :                 M. Indra Nurdianto, S.Pd  (Co)        (I-2)

 

 • Pembangunan:                        Ahmad Amin, SH., S.Pdi  (Co)       (A-4)

 

 • Perlengkapan:                          Muadi (Co)

 

 • Kebersihan:                              M. Arif As’adi                 (Co)                    (H-6)
 • Kegiatan:                                  Abduh Mustofa S.Psi (Co)                     (D)
 • Humas:                            Firdaus Muttaqi (Co)                          (B)
 • Kesehatan:                       Krisna Hadi (Co)                   (E-2)
 • Perpustakaan :                        Rahmad Rizal  Yulianto (Co)              (B-1)
 • Kewirausahaan :                     Ahmad Saikhu Aziz (Co)                        (G-2)

 

Lampiran 2

PENGURUS JAM’IYAH (KOMPLEK)

Komplek

Jam’iyah

Nama Pengurus

Jabatan

A

Sunan Bonang

 • Indra Ardiyansah
 • Fahru Rozi
 • Ketua
 • Wakil Ketua

B

Sunan Ampel

 • Afif Nawalul
 • Ahmad Hamid Fikri

 

 • Ketua
 • Wakil Ketua

C

Sunan Giri

 • Ahmad Syauqi Hidayat
 • M. Fadhil

 

 • Ketua
 • Wakil Ketua

 

D

Sunan Maulana Malik Ibrahim

 • Abduh Mustofa
 • Abdul Lathif Anshori

 

 • Ketua
 • Wakil Ketua

 

E

Sunan Kudus

 • M. Ali Ghufron, S.Pd
 • Ketua
 • Wakil Ketua

F

Sunan Gunung Jati

 • Muhammad Munib
 • M.Ainur Rofiq
 • Ketua
 • Wakil Ketua

G

Sunan Drajat

 • M. Ihwan Farid
 • Mukasyaf ladayya
 • Ketua Komplek
 • Wakil Ketua

H

Sunan Kalijaga

 • A. Rofiqi
 • H. Imam Thoha
 • Ketua
 • Wakil Ketua

I

Sunan Muria

 • M. Ali Yafi
 • Alfian Arif
 • Ketua
 • Wakil Ketua

 

 

 

Share Button